background
logotype
image1 image2 image3

Ötven éve a szakképzésben

ÖKOISKOLA, Országos szinten is kiemelkedő a tangazdaság és az állattartó telep

iskola1 tnAz iskola 1964 óta áll a mezőgazdasági szakképzés szolgálatában, küldetése olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a korszerű növénytermesztési, állattenyésztési, vállalkozói ismeretekkel elméletben és gyakorlatban egyaránt.

Intézetünk 2010-ben pályázott és nyerte el az Ökoiskola címet. Fejlesztjük gyermekeinkben azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus gazdálkodáshoz szükségesek. A tantervi témák feldolgozása során minden lehetőséget felhasználnak a kollégák a környezeti- és fenntarthatósági nevelés elméleti és gyakorlati megvalósítására. Ennek tervszerűsége a tanmenetekben is tükröződik.

Az Ős-Dráva Programban megjelenő koncepciót beépítettük a tanórai oktatásba. A gyakorlati foglalkozásokon (gépészeti, növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési) a tanulók életszerűen találkoznak az ökogazdálkodás követelményeivel, így az elméleti ismereteik megerősítéseként konkrét tevékenységeket végezhetnek a cél érdekében. Komplex tanulás-szervezési formák, témanapok szervezése a fenntarthatóságra nevelés érdekében pl. Bodonyi-napon hulladékok hasznosításának lehetőségei, a hulladékokból készített használati tárgyakból kiállítást rendeztünk.

Fontosnak tartjuk az agrárágazat nemzet-gazdaságban betöltött szerepét. – Képzési struktúránkkal a munkaerő-piaci igényekhez igazodva a mezőgazdasági mellett több mint egy évtizede informatika szakmacsoportban is folyik az oktatás. A tangazdaságban és az állattartó telepen a tanulók megismerhetik az ökogazdálkodás kritériumainak megfelelő növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti tevékenységeket elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Az elméleti oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket a korszerűen felszerelt és a közelmúltban bővített oktatási épület biztosítja. A gyakorlati képzés főbb színterei a korszerűen felszerelt tanműhelyek, valamint az országos szinten is kiemelkedőnek minősített tangazdaság – 250 ha termőföld, állattartótelep, korszerű munkagépek.

Az iskolában nincs felvételi vizsga. A felvételt az általános iskolai eredmények és az egészségügyi alkalmasság határozzák meg. – Nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, ezért a csoportbontás mellett a korrepetálás lehetőségét is biztosítjuk tanáraink, mentor és mentorasszisztensek közreműködésével. Szakmát tanuló diákjaink között minden évben van olyan, aki az SZKTV-n elért eredményével szerez szakmunkás bizonyítványt.

Szakmunkás tanulóink a növénytermesztési, gépüzemeltető, gépkarbantartó valamint a gazda szakmák esetében ösztöndíjban részesülhetnek tanulmányi eredményük függvényében (10-30 ezer forint). A kollégiumi ellátást igénylő tanulóknak az újépítésű korszerűen felszerelt 2 ágyas szobákban biztosítanak helyet. A kollégium munkatervében kiemelten szerepel a tanulók lakókörnyezetének szépítése. A vidékről bejáróknak és helyben lakóknak menzai ellátást kínálnak. Énekkar, fotószakkör és tömegsport működik az iskolában. A diákok szabad idejükben ismerkedhetnek a lovaglással és a fogathajtással is.

Iskola

Iskolánk a Zrínyi Miklós utcában az arbarétum keleti széléből leválasztott telken található. 1964 január 1-én alapította a Földművelésügyi Minisztérium. Több átépítés, szervezeti átalakítás után, az épület 2002-ben nyerte el jelenlegi formáját, 2008 szeptember 1-től pedig mint az FVM DASzk Szakképző Iskola Sellyei tag iskolája működik tovább.

A tanügyi épületbe belépve egy félkör alakú aulába kerülünk. Beljebb jutva 15 szaktantermet és egy tanácskozó teremet találunk.

Ezek a következők:

 • 2 db számítástechnika terem
 • 1 db nyelvi és számítástechnikai terem.
 • 1 db nyelvi tanterem
 • 3 db közismereti tanterem ( magyar - történelem - földrajz )
 • 2 db műszaki szaktanterem
 • 2 db matematika-fizika szaktanterem
 • 1 db biológia-kémia szaktanterem
 • 1 db mezőgazdasági szaktanterem
 • 1 db kiscsoportos foglalkozások tartására alkalmas terem
 • 1 db nagy előadó (70 fő befogadására alkalmas)
 • 1 db tanácskozó terem

A tanórákon a tanulók 62db számítógépet használhatnak, valamennyi számítógép internet eléréssel rendelkezik. Az épület harmadik szintjén helyezkednek el a tanügyi igazgatási irodák. A gazdasági hivatal irodái az elő udvar felől a földszinten találhatók. A Zrínyi utca végén találhatók a tanműhelyek és a kollégium épülete. Az arbarétumon keresztül sétálva, eljuthat a park északi részén álló Draskovics kastélyhoz, mely helyet ad az étkezdének és a konyhának.

Sellye keleti határában a pécsi út mellet található az Oktató farm. Itt a tanulók gyakorlatot szerezhetnek a szarvasmarha és a sertés tenyésztés területén is. Korszerű termény szárító és takarmány keverő segíti a modern állattartás ismereteinek elsajátítását.

Az intézet története

iskola regen1 tnAz Intézetet 1964. január 1-el alapította a Földművelésügyi Minisztérium. Működését a Szekszárdi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum kihelyezett gépészeti csoportjaként kezdte el 1964. szeptember 14-én. Épületei ekkor a következők voltak: a tanügyi épület (Zrínyi u. 2.- volt járási pártbizottság épülete), diákotthon (Köztársaság tér 7 – volt járási tanács épülete), tanműhely (Zrínyi u. 4. – volt gépállomás).

1966. szeptember 1-től  az Intézet Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetté alakult át. Fenntartója továbbra is a Földművelésügyi Minisztérium lett. A tanügyi épülethez 1968-ban négy új tanterem épült. Ekkor szántóföldi növénytermesztő gépészeket képeztek három éves képzési idővel. (A II. és III. osztályos tanulók a szakma begyakorlásához szükséges munkafogásokat a vejti-i és a bogádmindszenti termelőszövetkezetben sajátították el fél éves gyakorlatok formájában.)

1974-től az Intézet felnőttképzési Központ is lett négy megye területére (Baranya - Somogy - Fejér - Tolna) és neve Mezőgazdasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet lett. Ekkor a mezőgazdasági üzemek igénye alapján a munkaviszonyban álló dolgozók 6-12 hetes tanfolyamokon vettek részt (pl: Diesel adagoló-szerelő, járműelektromos szerelő, szervizmester, hegesztő, motorfűrész kezelő, traktorvezető, nehézgépkezelő stb.)

1975-től kezdődött el a Szakmunkások Szakközépiskolájában az oktatás levelezőtagozaton.

1970-től folyamatosan átépítésre kerültek a a volt Gépállomás- Tanműhely- épületei (A jelenleg rendelkezésre álló géppark: 25 db erőgép, 30 db munkakép, 30 db kiegészítő berendezés).Az évek során a Tanügyi épületet is korszerűsítettük.(1986-ban tetőtérbeépítés ). Itt vannak kialakítva az irodák és a gazdasági hivatal.

1989-től a szakmunkásképzés mellett elkezdődött nappali tagozaton a szakközépiskolai képzés is.

1990-től létrejött az Intézet tangazdasága (110 ha állami földterülettel) 1993-ra befejeződött az állattartó telep kialakítása is. 1993-ban osztrák minta alapján mezőgazdasági gazdaasszony képzés is bevezetésre került.

1998. szeptember 1-től Világbanki program alapján mezőgazdasági és informatika szakon szakközépiskolai képzés kezdődött. Felnőttképzési formájában Vadász vadtenyésztő szakmunkásképzés illetve vadgazdálkodási technikus képzés is folyik.

1992-től az intézet neve Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet lett.

2000-től a mezőgazdasági termelők részére szaktanácsadó irodát működtetünk.

2002-ben került átadásra a tanügyi épületben négy szaktanterem és egy aula.

2008. szeptember 1-től az FVM DASzk Szakképző Iskola sellyei tagiskolájaként működik tovább, az alábbi néven:
FVM DASzk Szakképző Iskola - FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Sellye

2014 óta az intézmény hivatalos neve:
FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Külső együttműködések, kapcsolatok

Iskolánk jó kapcsolatot alakított kis a térség gazdálkodóival, mezőgazdasági vállalkozóival. Az intézményünknek Horvátországban és Szlovéniában van testvériskolai kapcsolata. Húsz éve nagyon jó kapcsolatot ápol az eszéki Mezőgazdasági Középiskolával, a rakicani és pitomacai középiskolái pedig új partnerek. Az eszéki testvériskolával szakmai gyakorlaton vesznek részt a tanulóink. Olyan programokat szervezünk, melyek a környezettudatos nevelést segítik elő.

 

2020  Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium   globbersthemes joomla templates